Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku
ul. 3-go Maja 20, 06-100 Pułtusk

tel: (23) 692-50-71
fax: (23) 692-61-66
godziny pracy stacji: 7:30 - 15:05
e-mail: pultusk@psse.waw.pl

Telefon alarmowy
czynny poza godzinami pracy:
509-352-119    (Proszę dzwonić tylko w sytuacjach alarmowych)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zalecenia dot. systemów wentylacji

Wytyczne dla branż

Koronawirus - pytania i odpowiedzi

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pułtusku została utworzona w 1957 roku.

Zasięg działania PSSE obejmuje teren całego powiatu Pułtuskiego, tj. 7 gmin: Gzy, Pokrzywnica, Obryte, Świercze, Winnica, Zatory oraz miasto i gminę Pułtusk. Obszar powiatu wynosi 830 km 2 zamieszkały przez około 60 tyś. mieszkańców.

 

Strona główna