Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku
ul. 3-go Maja 20, 06-100 Pułtusk

tel: (23) 692-50-71
fax: (23) 692-61-66
godziny pracy stacji: 7:30 - 15:05
e-mail: pultusk@psse.waw.pl

Telefon alarmowy
czynny poza godzinami pracy:
509-352-119    (Proszę dzwonić tylko w sytuacjach alarmowych)

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pułtusku została utworzona w 1957 roku.
Zasięg działania PSSE obejmuje teren całego powiatu Pułtuskiego, tj. 7 gmin: Gzy, Pokrzywnica, Obryte, Świercze, Winnica, Zatory oraz miasto i gminę Pułtusk. Obszar powiatu wynosi 830 km 2 zamieszkały przez około 60 tyś. mieszkańców.

 

Strona główna

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie przed osobami oferującymi sprzedaż narkotestów
 
W związku z informacjami o osobach, które oferują sprzedaż testów na obecność narkotyków dla szkół przedstawiając się jako pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że Inspekcja nie prowadzi sprzedaży narkotestów i żadne zalecenia w tym zakresie nigdy nie zostały wydane. Nie ma również żadnych przepisów prawa, które obligowałyby dyrektorów szkół do zakupu tego typu artykułów. Praktyki takie mają znamiona oszustwa i winny być zgłaszane Policji.  

Czytaj więcej