Przejdź do treści

Kontakt i mapka dojazdu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku
tel: (023) 692-50-71, fax: (0-23) 692-61-66
Godziny pracy Stacji: 7:30 - 15:05
Nazwa komórki organizacyjnejKoordynator Samodzielne stanowiska pracy  TelefonDni i godziny pracy komórek organizacyjnych
Kierownik Jakości

 -

Barbara Duszczyk

692 50 71
692 61 66

Pn. - Pt.:
7:30 - 15:05
Sekcja Higieny Komunalnej Urszula Ignatowicz

 -

Sekcja Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku Danuta Brzuska

 -

Sekcja Epidemiologii 

Katarzyna Pawlikowska

 -

Sekcja Higieny Pracy Henryk Staśkiewicz

 -

Samodzielne stanowisko pracy ds.Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

-Barbara Duszczyk
Samodzielne stanowisko pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

-

Henryk Staśkiewicz

Samodzielne stanowisko pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

-

Bożena Dudzic

Główny Księgowy

-

Adam Niedbała
Stanowisko pracy ds. administracyjno - gospodarczych i zamówień publicznych

-

Grażyna Brach
Stanowisko pracy ds. kadr, szkoleń i spraw pracowniczych

-

Ewa Mąka
Stanowisko pracy statystyka medycznego

-

Wiesława Moszczyńska
Stanowisko pracy radcy prawnego