Przejdź do treści

Oferta

Zakres świadczonych usług:
 • Pobieranie próbek do badania jakości wody przeznaczonej do spożycia - podstawowe badania fizykochemiczne i rozszerzone mikrobiologiczne.
 • Pobieranie próbek do badania jakości wody w kąpieliskach.
 • Pobieranie próbek do badania w kierunku nosicielstwa schorzeń jelitowych.
 • Pobieranie próbek do badania mikrobiologicznego i fizykochemicznego oraz prób sanitarnych i żywnościowych.
 • Szkolenia z zakresu podstawowych zagadnień higieny.
 • Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych, dotyczących następującej tematyki:
  • - ogólnych zagadnień dotyczących promocji zdrowia,
  • - profilaktyki uzależnień (tytoń, alkohol, narkotyki),
  • - profilaktyki zakażeń wirusami HIV, HBV,
  • - racjonalnego żywienia,
  • - higieny osobistej i otoczenia.
 • Udostępnianie pomocy merytorycznych i metodycznych.